Insamlat
2967 €

Integritetspolicy

Registeransvarig: Polkuhinta.fi

Kontaktuppgifter: hallinta@polkuhinta.fi

Syfte med behandling av personuppgifter: Cookies används för att upprätthålla inloggningsuppgifter för nödvändiga funktioner. Med den inloggades samtycke kan hen få meddelanden om kommande evenemang till sin e-postadress.

Behandlade personuppgifter: Inloggningsuppgifter behandlas med hjälp av cookies.

Överföring av uppgifter utanför EU: Vi överför inte uppgifter utanför EU.

Utlämning av uppgifter till tredje part: Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part.

Uppbevaringstid för uppgifter:
När insamlingskampanjen är avslutad kommer uppgifterna att raderas. Raderingen kommer att utföras senast den 1 oktober 2023.

Den registrerades rättigheter:
Den registrerade har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter, rätt att begära rättelse eller radering av sina personuppgifter samt rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Insamlingen för Unicef görs direkt på Unicefs egna insamlingsplattform. Observera att vi inte ansvarar för Unicefs tjänst eller dataskydd.

Dataskydd:

  • Tjänsten är programmerad med användning av allmänt accepterade säkerhetsmetoder.
  • Förbehandlade databasanrop används i tjänsten och direktinmatning från användaren accepteras inte i databasen.
  • Det är inte nödvändigt att lagra skyddade personuppgifter i tjänsten. Om detta ändå har gjorts har personen förstått den medföljande risken.